Data modificării:

Ordinea de zi din 11.02.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.02.2022

Ordinea de zi din 11.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – retransmis spre avizare - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct.1 de la lit.C din cadrul anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 08.02.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 08.02.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (termen de avizare: 24.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – retransmis spre avizare - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (termen de avizare: 24.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – retransmis spre avizare - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificare și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (termen de avizare: 24.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – retransmis spre avizare - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri