Data modificării:

Ordinea de zi din 11.04.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.04.2013

Ordinea de zi din 11.04.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.04.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 02.04.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea domnului Ion HOMOȘ, reprezentant al C.N.S. Cartel „ALFA”, ca membru al Comisiei pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii, fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (b 139/19.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.04.2013)
5.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 730 din 17 oct. 2011 (b 137/18.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.04.2013)
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 modificat de Legea nr. 40/2011 (b 150/25.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
5.4. Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (b 154/25.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
5.5. Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, a incubatoarelor de afaceri, a parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi a clusterelor industriale (b 155/25.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
5.6. Propunere legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr. 283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (b 156/26.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
5.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.04.2013)
6. Nota Serviciului Juridic referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic şi Social
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
9. Diverse