Data modificării:

Ordinea de zi din 11.04.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.04.2017

Ordinea de zi din 11.04.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.04.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.04.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 07.04.2017)-avizare amânată în ședința Plenului din data de 04.04.2017
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
3.2. Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița (plx 168/03.04.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 18.04.2017)
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-NOTĂ ȘEDINȚĂ FĂRĂ CVORUM - PROPUNERE DE AVIZARE FAVORABILĂ
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL
3.3. Proiect de Lege privind renunțarea la calitatea de membru a Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 21.04.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
4. Validarea domnului GAVRILĂ Gheorghe, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN, în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă, fiind astfel înlocuit domnul STOICESCU Marian
5. Diverse