Data modificării:

Ordinea de zi din 11.04.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.04.2018

Ordinea de zi din 11.04.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.03.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.03.2018
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.04.2018
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (b102/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL, PMP, USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 10.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
5.2. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor (b104/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 13.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (M05/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 10.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
5.4. Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor) (plx 167/3.04.2018) (termen de avizare: 20.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
5.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plxl69/03.04.2018) (termen de avizare: 20.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, USR, PNL, PMP, ALDE şi alţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 13.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
6. Diverse