Data modificării:

Ordinea de zi din 11.04.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.04.2023

Ordinea de zi din 11.04.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 04.04.2023 - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora (termen de avizare: 19.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-ministrului – retransmis spre avizare - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă privind statutul asistentului judecătorului (plx 231/29.03.2023)(termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă - deputat PSD - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (plx232/29.03.2023) (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (b161/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (b162/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, deputați USR, deputați UDMNR, deputați minorități - puncte de vedere
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b163/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului (b164/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe lonescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare¬dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b165/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați neafiliați, deputați minorități - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (b166/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Simonis Alfred-Robert - deputat PSD - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina (b167/20.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Iovanovici-Şoşoacă Diana - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (b168/21.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați PSD, deputați PNL, deputați USR, deputați UDMR - aviz favorabil cu observații
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b169/21.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senatori PSD, senatori PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b170/21.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, deputați minorități - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 (republicată) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 16 decembrie 2002 (b171/22.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senatori PSD, senatori PNL, senatori AUR - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru completarea art. 28 - alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b174/23.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (b175/23.03.2023) (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.70 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (plx242/3.04.2023) (termen de avizare: 20.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
3. Aprobarea propunerii doamnei Corina Andreea MURAFA-BENGA de formulare a unui punct de vedere cu privire la propunerile Guvernului în ceea ce privește planul REPowerEU
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 11.04.2023
5. Divers


Parteneri