Data modificării:

Ordinea de zi din 11.04.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.04.2024

Ordinea de zi din 11.04.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.04.2024
2.Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea creșterii capacității de asigurare a reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și asigurare a creșterii capacității de administrare a proprietății publice a statului (termen de avizare: 24.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2.Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 3 - Managementul deșeurilor, componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 12 - Sănătate - Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - obiective de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” - S.A. (termen de avizare: 24.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă