Data modificării:

Ordinea de zi din 11.09.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.09.2018

Ordinea de zi din 11.09.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A. (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, M.A.E., M.J.
1.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (plx413/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR, USR și PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
1.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 (plx 414/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD, PNL, PMP și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
1.4. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (plx415/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - ședință programată în data de 10.09.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.09.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.09.2018
4. Diverse