Data modificării:

Ordinea de zi din 11.10.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.10.2012

Ordinea de zi din 11.10.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.10.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 04.10.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 privind legea educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările şi modificările ulterioare (pl.x 375/01.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 11.10.2012)
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.10.2012)
5.3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b 302/25.09.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.10.2012)
5.4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 56 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b 305/26.09.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.10.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Invitaţie de participare la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR), 23-24 octombrie 2012, Oradea
9. Diverse