Data modificării:

Ordinea de zi din 11.10.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.10.2022

Ordinea de zi din 11.10.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.10.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale (termen de avizare: 20.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 20.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului- procedura de avizare reluata - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsa avize MMAP, MJ

2.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (b566/19.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, USR și UDMR - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.100 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b567/19.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (b568/20.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar (republicată) (b569/20.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind accesul titularilor permisului de conducere la istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice (b570/20.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR și UDMR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă - Lege privind Codul Electoral al României (b571/20.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (b574/21.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ibram Iusein - deputat UDTR (minoritãti) - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru aprobarea reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ”Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia și înființarea unei societăți comerciale de producere și distribuție a energiei electrice (b578/23.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b579/23.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art.91 din legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (b580/23.09.2022) (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
3. Nota Secretarului General CES privind modificarea Organigramei și Ștatului de funcții ale Secretariatului Tehnic CES.
4. Aprobarea studiului realizat în perioada decembrie 2021 – iulie 2022 de către Comisia Temporară a CES pentru Locuire, având ca temă ”LOCUIREA ÎN ROMÂNIA: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII, SUSTENABILITĂȚII ȘI ACCESIBILITĂȚII”.
5. Informare privind răspunsul Tribunalului București referitor la petiția CES nr. 5959/22.09.2022, prin care se solicită confirmarea datei la care a rămas definitivă sentința civilă nr. 7RZ/14.06.2022
6. Informare referitoare la primirea formularului necesar colectării nevoilor de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021 – 2027 și elaborării planului de evaluare pe baza acestora, din cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat.
7. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 11.10.2022.
8. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 13.09.2022.
9. Diverse

Parteneri