Data modificării:

Ordinea de zi din 11.12.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.12.2012

Ordinea de zi din 11.12.2012 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 06.12.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.11.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.12.2012)
6.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.12.2012)
6.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroşani, pentru anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.12.2012)
6.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 07.12.2012)
6.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.12.2012)
6.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.12.2012)
6.7. Proiect de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.12.2012)
6.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.12.2012)
7. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
8. Nota Direcţiei Avizare privind propunerea C.N.S.L.R. FRĂȚIA pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
9. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
10. Diverse