Data modificării:

Ordinea de zi din 12.02.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.02.2019

Ordinea de zi din 12.02.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar (plx 5/04.02.2019) (termen de avizare: 19.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL, PMP, PSD, USR şi neafiliaţi
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
1.2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (plx 6/04.02.2019) (termen de avizare: 19.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin, (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz nefavorabil
2. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la
Reuniunea anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor Generali ai CES-urilor din statele membre ale UE şi CESE, Roma, 13-14 iunie 2019
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.01.2019
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.02.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.02.2019
6. Validarea domnului Simion Severei HANCESCU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
7. Validarea domnului Rodrigo Gabriel MAXIM ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare