Data modificării:

Ordinea de zi din 12.04.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.04.2022

Ordinea de zi din 12.04.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru reglementarea muncii în domeniul maritim conform Convenției MLC 2006, adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii și a amendamentelor din 2014 la aceasta, precum și Acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006 (termen de avizare: 19.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru (termen de avizare: 21.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.I.P.E., S.G.G., A.N.A.P., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021 (termen de avizare: 26.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea art.6^1 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (termen de avizare: 26.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (b146/21.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – avizare amânată în ședința din data de 05.04.2022 - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România (b147/21.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL– avizare amânată în ședința din data de 05.04.2022 - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b176/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar (b177/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b178/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PSD - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate (b179/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (b180/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (b181/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea art.687 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sănătății (b182/28.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b183/29.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (b184/29.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (b185/29.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență (b190/30.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PSD, UDMR, neafiliat - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcționarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b191/30.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați AUR, PNL, neafiliați - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (b192/30.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Andrei Daniel GHEORGHE – deputat PNL - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (b193/30.03.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.22. Propunere legislativă privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (plx153/4.04.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (plx154/4.04.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, USR, UDMR, AUR, PNL, neafiliați - aviz favorabil cu observații şi propunere de modificare
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx155/4.04.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, USR - aviz favorabil cu observații
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (plx156/4.04.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Oana MURARIU, deputat USR - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (plx167/5.04.2022) (termen de avizare: 20.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
3. Informare cu privire la documentele elaborate de Comisia temporară cu tema ”Solidari cu Ucraina”
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.03.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 05.04.2022
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 12.04.2022
7. Diverse


Parteneri