Data modificării:

Ordinea de zi din 12.05.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.05.2021

Ordinea de zi din 12.05.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.05.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (termen de avizare: 18.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.F.P., M.M.P.S., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru anularea unor obligații accesorii (termen de avizare: 21.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (termen de avizare: 21.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.4. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (b151/20.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea art.(1062) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b152/20.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunității armâne din România (b154/20.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: George ȘIȘCU - deputat PNL – aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (b155/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare (b156/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități – aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă (b157/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu propuneri de modificare
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist (b158/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2009 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (b159/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art. 671 alin.(11) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b160/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, UDMR, minorități – aviz favorabil cu observație
2.13. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului (b161/21.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (b164/22.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 (b173/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (b176/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.04.2021
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 05.05.2021
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 11.05.2021
6. Diverse


Parteneri