Data modificării:

Ordinea de zi din 12.07.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.07.2016

Ordinea de zi din 12.07.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.07.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.07.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (b 343/23.06.2016)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
4. Diverse