Data modificării:

Ordinea de zi din 12.07.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.07.2023

Ordinea de zi din 12.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată în ședința din data de 04.07.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (termen de avizare: 21.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: n/a

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre (termen de avizare: 24.07.2023, conform prevederilor art.7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă - Legea cărnii și a produselor din carne (b404/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă privind modificarea anexei nr.l la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (b405/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: NIȚĂ Nicu - deputat PSD - puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (b406/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori; senatori și deputați UDMR, deputați PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b408/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.20 alin.(4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b409/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (b410/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și functionarea Autorității Electorale Permanente (b414/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 3 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b415/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.378 din Legea nr.286/2010 privind Codul Penal, precum si pentru completarea art. 530 din Legea nr.287/2010 privind Codul Civil (b416/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, UDMR, AUR și neafiliați - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind digitalizarea activităților de instruire a lucrătorilor efectuate în procesul de muncă (b417/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de construire și desființare (b418/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române (b419/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.(731) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (b420/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR, PSD, PNL, UDMR - aviz favorabil cu observații
3. Aprobarea candidaturii doamnei DABU Veronica, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
4. Aprobarea candidaturii doamnei DIDU Marinela, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
5. Aprobarea candidaturii domnului STOICULESCU Cătălin, propus de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea candidaturii domnului ZĂRIE Cristian-Marian, propus de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
7. Aprobarea candidaturii doamnei NAVLEA Rodica, propusă de Confederația Națională Sindicală ’’Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
8. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social
9. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 30.05.2023
10. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 01.06.2023
11. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 07.06.2023
12. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 08.06.2023
13. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 12.06.2023
14. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 12.07.2023
15. Diverse

Parteneri