Data modificării:

Ordinea de zi din 12.11.2020

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.11.2020

Ordinea de zi din 12.11.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.11.2020
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în unul 2021 (termen de avizare: 20.11.2020. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salariată. incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului si dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională si cultură (C5) - declinare de competentă
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ide organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015- 2020 (PNCD III) (termen de avizare: 20.11.2020. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială. incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și in unitățile de educație timpurie antepreșcolară, cu urmare a răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2 (termen de avizare: 23.11.2020. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi si libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politica salariata, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabila (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tinerel, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publica și ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil - Obs. ref avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.I.
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat (termen de avizare: 23.11.2020. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială. incluziune socială, proiecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competentă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională si cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru proiecția consumatorului si concurență loială (C6) - puncte de vedere
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru administrație publica și ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor (termen de avizare: 25.11.2020 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) declinare de competența
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tinerel, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială ((`6) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 (termen de avizare: 25.11.2020. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor
- Comisia pentru dezvoltare economică. competitivitate și mediu de afaceri (C1) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești. egalitate de șanse și de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de munca, politica salarială, incluziune socială. proiecție socială și sănătate (C3) declinare de competență
- Comisia pentru agricultură. dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - puncte de vedere
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, pentru modificarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (b604/20.10.2020) (termen de avizare: 25.11.2020 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiatori: senatori USR, PSD și PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială. incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, proiecția mediului și dezvoltare durabila (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tinerel, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - puncte de vedere
- Comisia pentru cooperai ie. profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz, favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (b605/21.10.2020) (termen de avizare: 25.11.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările si completările ulterioare) - Inițiatori, deputați PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de uf aceri (C7) puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune sociala, protecție socială și sănătate (C3) declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tinerel, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil
2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 pentru plata venitului tunar de completare de cure beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de închideri Mine Valeu Jiului S.A. (termen de avizare: 25.11.2020 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Economiei, Energici și Mediului de Afaceri procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială si sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură dezvoltare runda, protecția mediului și dezvoltare durabila (C4) - declinare de competentă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurentă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
3. Aprobarea proiectului miluitei ședinței online a Plenului din dala de 05.11.2020


Parteneri