Data modificării:

Ordinea de zi din 13.03.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.03.2014

Ordinea de zi din 13.03.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.03.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 06.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b 70/24.02.2014)
4.2. Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (b 74/26.02.2014)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare
4.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 01.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
4.5. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) și (2) ale art. 135 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (b 27/11.02.2014)
5. Nota Secretarului general cu privire la elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
6. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
7. Diverse
7.1. Informare-Raportul dlui Vicepreședinte Radu Dumitru Maximilian Minea privind participarea la Consiliul de Administrație al AICESIS, 13-14 februarie 2014