Data modificării:

Ordinea de zi din 13.06.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.06.2013

Ordinea de zi din 13.06.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.06.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2013
3. Validarea domnului MĂNTESCU Iulian, ca reprezentant al C.N.S. Cartel Alfa în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuită doamna VELEANU Ramona Mercedes
4. Validarea domnului FEURDEAN Ioan, nominalizat de C.N.S. Cartel Alfa ca membru titular al Comisiei pentru relațiile de muncă și politică salarială din cadrul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul DANDEA Petru Sorin
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 1/05.01.2011 privind educația națională (pl-x 169/03.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 13.06.2013)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (b 313/22.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.06.2013)
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social-republicată (b 318/27.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.06.2013)
5.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 17 alin. (8) din Legea 76 din 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b 337/29.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.06.2013)
5.5. Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale (pl-x 181/05.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.06.2013)
5.6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 327/27.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.06.2013)
5.7. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 334/28.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.06.2013)
6. Nota Serviciului Juridic privind nominalizarea unei persoane, în vederea ocupării funcţiei de asistent judiciar care va împlini vârsta de pensionare în timpul mandatului
7. Aprobarea candidaturii doamnei NIţĂ Angela Maria propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
8. Aprobarea candidaturii doamnei VATAU Liliana Cristina propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
9. Aprobarea retragerii candidaturii domnului LIXANDRU Horia Alexe propus de C.S.N. Meridian pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj, aprobat prin Hotărârea Plenului C.E.S. nr. 488/16.05.2013 și aprobarea candidaturii doamnei VELICAN Adriana Ileana propusă de C.S.N. Meridian în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
10. Aprobarea candidaturii doamnei DOSPINA Ilona - Mihaela propusă de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
11. Nota Serviciului Juridic privind motivarea absenţelor membrilor plenului C.E.S, aflaţi în concediu de odihnă în ziua şedinţei plenului C.E.S.
12. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea C.E.S. România la Adunarea Generală a UCESIF, 4-5 iulie 2013, Atena, Grecia
13. Diverse