Data modificării:

Ordinea de zi din 13.06.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.06.2017

Ordinea de zi din 13.06.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.06.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (termen de avizare: 20.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.A.C.A.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă privind modificarea Ari.2, alin.(l), art. 3 din Legea nr. 186/2016privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sist emul public de pensii şi a art. 2, alin.(l) şi art. 5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (b189/16.05.2017) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (b191/17.05.2017) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănăt at e (C3) - puncte de vedere
3.4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 22.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu propuneri de modificare
3.5. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b215/30.05.2017) (termen de avizare: 22.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4. Diverse