Data modificării:

Ordinea de zi din 13.06.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.06.2024

Ordinea de zi din 13.06.2024 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată în ședința din data de 5.06.2024 și în ședința din data de 12.06.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea transferului acțiunilor deținute de Statul Român la Societatea EUROTEST S.A. și la Societatea RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE S.A. de la Ministerul Energiei la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată în ședința din data de 12.06.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (termen de avizare: 27.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Justiției -aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă