Data modificării:

Ordinea de zi din 13.07.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.07.2021

Ordinea de zi din 13.07.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.07.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 (termen de avizare: 20.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Initiator: Ministerul Educației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Propunere legislativă privind protecția arborilor remarcabili (b273/22.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (b275/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil cu observații
2.4. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848 (b276/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare (b277/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR PLUS și PNL – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b278/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observație
2.7. Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație (b279/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observații
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b281/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – puncte de vedere
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (b282/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 (b283/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă și a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b284/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România (b285/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b286/23.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS, PSD, UDMR – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” (b287/24.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS, PSD, minorități – aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii (b291/24.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b298/28.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD – aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (b299/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b300/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii (b301/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă privind completarea Codului de Procedură Civilă (b302/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iași” (b303/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, AUR – puncte de vedere
2.22. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu” (b304/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Nicolae CIUCĂ - senator PNL – puncte de vedere
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b305/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Nicolae CIUCĂ - senator PNL – aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal (b307/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (b308/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (b309/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (b310/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.28. Propunere legislativă - Legea pescuitului (b311/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.06.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.07.2021
5. Diverse

Parteneri