Data modificării:

Ordinea de zi din 13.10.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.10.2015

Ordinea de zi din 13.10.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.10.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.10.2015
3. Validarea doamnei STOICA Ioana, ca reprezentantă a C.N.S. Cartel ”ALFA” în Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și tratament
4. Validarea domnului COARNĂ Dumitru, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Comisia pentru administrație publică și ordine publică
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b461/17.09.2015)-amânată în ședința Plenului din data de 6.10.2015
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de apărare
5.3. Propunere legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b476/28.09.2015))
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b482/30.09.2015)
5.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b486/01.10.2015)
5.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal
5.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
6. Evidența actelor normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015 - 31.08.2015 și neavizate de CES
7. Diverse
7.1. Informare-Raport de activitate privind participarea CES România la reuniunea de investire a președintelui nou ales al Comitetului Economic și Social European, precum și la întâlnirile care au avut cu acest prilej, la sediul Parlamentului European și la sediul CESE, în zilele de 7 și 8 octombrie 2015, la Bruxelles