Data modificării:

Ordinea de zi din 13.12.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 13.12.2023

Ordinea de zi din 13.12.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei (termen de avizare: 21.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – procedură de avizare reluată - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru conferirea lui Aurel Vlaicu titlul de Erou al Națiunii Române (b665/20.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, neafiliați, deputați minorități - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru abrogarea art. LVIII din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (b666/20.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare (b667/20.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (b668/20.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputat PSD, deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (b669/20.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputat PSD, deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru eliminarea vizelor de flotant în procesul de înmatriculare în învăţământul primar, precum şi completarea Legii nr.198/2023 a învăţământului preuniversitar (b670/21.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.548 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b672/22.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Mihai Cătălin BOTEZ - deputat USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (b673/23.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind completarea articolului 37, alineatul (1) al Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr.958/28 decembrie 2002 (b674/23.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități, PNL, PSD - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă privind completarea articolul 11 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998 (b675/23.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități, PNL, PSD, UDMR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind adaptarea spaţiilor de joacă pentru copiii cu şi fără dizabilităţi (b676/23.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă privind accesibilitatea locurilor de parcare pentru pensionari (b677/23.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator neafiliat, deputați AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.199/2023 privind învăţământul superior (plx741/27.11.2023) (termen de avizare: 18.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
3. Informarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la solicitarea primită din partea CESE privind crearea unui Grup de lucru în vederea pregătirii următoarei reuniuni anuale a CES-urilor naționale și CESE, cu o primă întâlnire on-line luni, 18 decembrie 2023
4. Aprobarea candidaturii doamnei COCIAN Ioana, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii doamnei PÎRVAN Amalia Mirela Simona, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.11.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.11.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.11.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.12.2023
10. Diverse

Parteneri