Data modificării:

Ordinea de zi din 14.01.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.01.2021

Ordinea de zi din 14.01.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.01.2020
2. Hotărârea Plenului CES cu privire la constatarea constituirii noului Plen ca urmare a validării a cel puțin 24 de membri, câte 8 de fiecare parte, începând cu data de 07.01.2021
3. Proiect de Hotărâre a Plenului CES cu privire la constituirea comisiei tripartite constituite în scopul numărării voturilor exprimate conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) și lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (termen de avizare: 15.01.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., B.N.R., M.J.
4.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (termen de avizare: 20.01.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., M.J.
4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 (termen de avizare: 20.01.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., M.J.
4.4. Proiect de Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotãrârii Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederrilor Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitãți pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 2020 (termen de avizare: 26.01.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., B.N.R., M.J.
5. Informare - Observații formulate de membri ai Plenului în ședința din data de 07.01.2021
6. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare privind desfășurarea ședințelor Plenului în condițiile existenței stării de alertă pe teritoriul României impusă de pandemia Covid-19, precum și Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la aplicabilitatea Hotărârii Plenului nr. 37/18.03.2020, precum și a Hotărârii Plenului nr. 52/14.05.2020
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 07.01.2021
8. Diverse

Parteneri