Data modificării:

Ordinea de zi din 14.02.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.02.2023

Ordinea de zi din 14.02.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.02.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (termen de avizare: 17.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 07.02.2023- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale pentru alimentare CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale (termen de avizare: 22.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 (termen de avizare: 23.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (termen de avizare: 23.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 112 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (plx35/08.02.2023) (termen de avizare: 23.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, USR, deputați AUR, minoritățI - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ (plx36/8.02.2023) (termen de avizare: 23.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații
3. Aprobarea formei finale a Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
4. Aprobarea candidaturii doamnei EPURE Claudia-Mihaela, propusă de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
5. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării unei Analize privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social
6. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească
7. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”
8. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”
9. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la participarea CES România la Summitul 2023 privind dialogul social în Europa de Sud-Est (SEE), Salonic, Grecia, 19-20 martie 2023
10. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.01.2023
11. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.02.2023
12. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.02.2023
13. Diverse


Parteneri