Data modificării:

Ordinea de zi din 14.02.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.02.2024

Ordinea de zi din 14.02.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.Ap.N, M.A.I., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor specifice de desemnare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (termen de avizare: 23.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024 (termen de avizare: 26.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia (termen de avizare: 27.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b797/29.12.2023) (termen de avizare: 22.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Chirteş Ioan-Cristian - senator PNL - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b22/31.01.2024) (termen de avizare: 22.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat USR - aviz favorabil cu observații
2.7. Propunere legislativă pentru completarea art. 16 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b34/01.02.2024) (termen de avizare: 22.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri (b39/02.02.2024) (termen de avizare: 22.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.i) a alin.(1) al art. 155 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b40/2.02.2024) (termen de avizare: 22.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
3. Invitația Comitetului Economic și Social European la masa rotundă organizată în cadrul consultării desfășurate de Grupul privind semestrul european (GSE) în vederea elaborării unui aviz pe tema "Propuneri de reformă și de investiții și punerea lor în aplicare în statele membre – care este opinia societății civile organizate? (Ciclul semestrului european 2023-2024)" (ECO/631), 16 februarie 2024, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.12.2023
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.02.2024
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.02.2024
7. Diverse

Parteneri