Data modificării:

Ordinea de zi din 14.03.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.03.2013

Ordinea de zi din 14.03.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.03.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 05.03.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.02.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 77/26.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 85/27.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b 80/27.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013)
4.4. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013)
5. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Valentin MOCANU din partea C.N.S.L.R-FRĂȚIA, fiind înlocuit domnul Adrian BÎREA
6. Aprobarea bugetului C.E.S. pe anul 2013
7. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea membrilor C.E.S. România la seminarul “Tineretul și dinamica schimbării în spațiul francofon: rolul rețelelor de socializare”, București, Palatul Parlamentului, 13-14 mai 2013
8. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind invitația adresată C.E.S. România, de către C.E.S. Grecia și C.E.S.E. Franța, de a li se alătura în lansarea unui proiect de propunere pentru o cerere de finanțare către Comisia Europeană
9. Adresa Ministerului Fondurilor Europene privind nominalizarea/reconfirmarea reprezentanților C.E.S. în Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)
10. Diverse