Data modificării:

Ordinea de zi din 14.07.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.07.2011

Ordinea de zi din 14.07.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.07.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 30.06.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2011 la Contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008 - 2011
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de analiză de risc în vederea verificării fiscale prealabile a persoanelor fizice
4. Recomandarea C.I.M. nr. 200/2010 cu privire la HIV/SIDA şi lumea muncii
5. Aprobarea propunerii P.N.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
6. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
7. Nota Secretarului General cu privire la propunerea de colaborare între C.E.S. şi Fundaţia MATCA - 2000, Asociaţia HR Management Club, Asociaţia PSITEK şi Institutul Knowledge Management România
8. Informare privind nominalizările membrilor Plenului C.E.S. în diverse organisme naţionale şi internaţionale
9. Diverse