Data modificării:

Ordinea de zi din 14.08.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.08.2018

Ordinea de zi din 14.08.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 24.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 24.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 14.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării și Inovării - avizare amânată în ședința din data de 07.08.2018
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Obs.: lipsă aviz M.M.J.S., M.F.P., M.E.N., M.A.D.R., M.J.
1.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea unor legi în domeniul educației (termen de avizare: 28.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.C.I., M.M.J.S., M.J.1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001 (termen de avizare: 29.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
2. Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului Economic și Social pe anul 2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.08.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.08.2018
5. Diverse