Data modificării:

Ordinea de zi din 14.11.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.11.2023

Ordinea de zi din 14.11.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (termen de avizare: 15.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor- avizare amânată în ședința din data de 09.11.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: MJ

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului- avizare amânată în ședința din data de 09.11.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: VPM, MAI, ANAF, MLDPA, MF, MAE, MJ

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 22.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny” (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă privind completarea art.116 din Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar (plx695/6.11.2023) (termen de avizare: 21.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii învăţământului superior nr. 199/2023 (plx696/6.11.2023) (termen de avizare: 21.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați si senatori USR - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învăţământului superior nr. 199/2023 (plx697/6.11.2023) (termen de avizare: 21.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați si senatori USR - aviz nefavorabil
3. Avizarea deplasării domnului Mihai Dragoș la Summitul Tinerilor 8.0-”Abilitate/Agilitate”, Târgu Jiu, 16-19.11.2023
4. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 14.11.2023
5. Diverse

Parteneri