Data modificării:

Ordinea de zi din 15.03.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.03.2016

Ordinea de zi din 15.03.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.03.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.03.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind Venitul Minim de Incluziune
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (plx. 55/7.03.2016)
4. Aprobarea modificării statului de funcțiuni al Secretariatului Tehnic al CES
5. Diverse