Data modificării:

Ordinea de zi din 15.03.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.03.2022

Ordinea de zi din 15.03.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (termen de avizare: 22.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (termen de avizare: 24.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat (termen de avizare: 24.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea de gratuități și facilități cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina (termen de avizare: 25.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aprobată în ședința Guvernului din data de 12.03.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 246/12 martie 2022 (Hotărârea Guvernului nr. 337/2022) - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.A.E., M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență precum și alte categorii de măsuri (termen de avizare: 25.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat (b78/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputați PSD și UDMR – avizare amânată în ședința din data de 08.03.2022 - aviz favorabil cu observații
2.8. Propunere legislativă ”Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetățeanului român” (plx79/2.03.2022) (termen de avizare: 18.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, AUR, neafiliați, minorități - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru abrogarea lit. ş) a art.99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (plx89/8.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
2.10. Propunere legislativă „Voluntari pentru crize umanitare” privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a persoanelor care participă la activități de voluntariat pentru crize umanitare și/sau dezastre (b93/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD - puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele (b94/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (b95/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor (b96/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român (b97/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR si PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României (b98/01.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (b99/02.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b100/02.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații și propunere de modificare
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române (b101/02.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b106/03.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (b107/03.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 803 din Legea nr.96/2005 privind reforma în domeniul sănătății (b108/03.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore (b109/03.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (b110/03.03.2022) (termen de avizare: 23.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, USR și neafiliat - aviz nefavorabil
3. Constituirea comisiei temporare în vederea modificării art. 26 alin. (12) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiului Economic și Social
4. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 01.02.2022
5. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 15.02.2022
6. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 15.03.20227. Diverse


Parteneri