Data modificării:

Ordinea de zi din 15.05.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.05.2018

Ordinea de zi din 15.05.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.05.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b203/24.04.2018) (termen de avizare: 18.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
2.2. Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing (b204/25.04.2018) (termen de avizare: 18.05,2018, conform prevederilor art. 7 alin, (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi UDMR şi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
2.3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei (b206/25.04.2018) (termen de avizare: 18.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat ALDE
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
2.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b207/25.04.2018) (termen de avizare: 18,05.2018, conform prevederilor art. 7 alin, (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice (6208/25.04.2018) (termen de avizare: 18.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului (b209/25.04,2018) (termen de avizare; 18.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD, USR, PMP, PNL şi alţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordarea acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „CULTURA” (termen de avizare: 21.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M CJ.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil cu observaţie - Obs.: avize complete
2.8. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind parteneriatul public - privat (termen de avizare: 24.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: S.G.G. - APROBATĂ ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI DIN DATA DE 10.05.2018
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 117 din Regulamentul de furnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 (termen de avizare: 24.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioarej - Iniţiator: M.D.R.A.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie - Obs.: avize complete
2.10. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii- cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a altor acte normative (termen de avizare: 28.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
2.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.MJ.S. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil - în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - în data de 20.11.2017 - Obs.: avize complete
3. Aprobarea candidaturii domnului PASCA Mihai, propus de B.N.S, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba
4. Aprobarea candidaturii domnului POPA-GAVRILOVIOI Gioni, propus de B.N.S, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
5. Aprobarea candidaturii doamnei CASON Lidia-Marioara, propusă de B.N.S, in vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
6. Aprobarea candidaturii doamnei DASCĂLU Corina-Florentina propusă de B.N.S, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Braşov
7. Aprobarea candidaturii domnului ANDREESCU Tudor, propus de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
8. Aprobarea candidaturii doamnei ZAHARIA Megdula Melania, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Călăraşi
9. Aprobarea candidaturii doamnei SMARĂNDACHE Mihaela Camelia, propusă de B.N.S,, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
10. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Antoaneta, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
11. Aprobarea candidaturii doamnei NECULAI Violeta, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galaţi
12. Aprobarea candidaturii doamnei BABOI Adela, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
13. Aprobarea candidaturii domnului BOENGIU Radu, propus de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
14. Aprobarea candidaturii doamnei CIORCILĂ Constanţa Mna, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
15. Aprobarea candidaturii doamnei VÎLNEI Judit, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
16. Aprobarea candidaturii doamnei DRĂGUŢĂ Ioana, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
17. Aprobarea candidaturii doamnei COEFAN Anişoara, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
18. Aprobarea candidaturii doamnei ILIESCU Nicoleta, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
19. Avizarea candidaturii domnului ANDONIE Adrian Vlad, propus de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureş
20. Aprobarea candidaturii doamnei MUSCA Voicu Corina, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galaţi
21. Aprobarea candidaturii domnului RUSU Daniel George, propus de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
22. Aprobarea candidaturii doamnei CRISTIAN Luminiţa, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
23. Aprobarea candidaturii doamnei ZĂPÎRŢAN Laura Rozalia, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistriţa Năsăud
24. Aprobarea candidaturii doamnei MARO GA Cristiana Mădălina, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
25. Aprobarea candidaturii doamnei NEGREA Petronela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
26. Aprobarea candidaturii doamnei VARIU Ruxandra Ioana, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sălaj
27. Aprobarea candidaturii doamnei FLOREA Ionela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
28. Aprobarea candidaturii domnului FURTUNĂ Mircea, propus de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
29. Aprobarea candidaturii doamnei OPRIŞOR Clara, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
30. Aprobarea candidaturii doamnei BRÂNZEI Adina, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiş
31. Aprobarea candidaturii doamnei IOANA Cristina-Elena, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
32. Aprobarea candidaturii domnului ARBUREANU Ovidiu, propus de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
33. Aprobarea candidaturii doamnei DOSPINA Ilona Mihaela, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
34. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIR Oana, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
35. Aprobarea candidaturii doamnei GAL Maria, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
36. Aprobarea candidaturii doamnei HOCIUNG Paula, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Piatra Neamţ
37. Aprobarea candidaturii doamnei PUIE Corina Alina, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
38. Aprobarea candidaturii domnului STAN Eugen, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Călăraşi
39. Aprobarea candidaturii domnului UDREA Ştefan, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
40. Răspunsul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale cu privire la situaţia actualizată a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional
41. Plângerea prealabilă, înregistrată cu nr, 2328/14.05.2018, formulată de Patronatul Naţional Român, prin care solicită anularea parţială şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social şi suspendarea intrării în vigoare a acestuia până la soluţionarea favorabilă a plângerii prealabile
42. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.05.2018
43. Diverse