Data modificării:

Ordinea de zi din 15.06.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.06.2022

Ordinea de zi din 15.06.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 23.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) -Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2022 (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea unor acte normative (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018(termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 1 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (plx318/07.06.2022) (termen de avizare: 23.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputat neafiliați, senatori și deputați PSD, senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011- Legea Educației Naționale (plx319/07.06.2022) (termen de avizare: 23.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputat neafiliați, senatori și deputat PSD, senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații și propuneri de modificări
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la aprobarea plății sumei de 8.736 lei reprezentând diferența dintre suma achitată ca urmare a somației de plată din dosarul de executare nr.33/2022 și suma datorată, așa cum rezultă din Sentința Civilă nr. 491/2021 rămasă definitivă prin Decizia nr.914/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în dosarul nr. 3194/2/2020;
4. Nota Direcției Relații Internațíonale și Relații Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF organizată de Consiliul Economic Social și de Mediu din Franța, 13 - 14 iulie 2022;
5. Invitația Ministerului Proiectelor și Investițiilor Europene la reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării “Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare şi a contribuţiei FESI la obiectivele tematice şi recomandarile specifice de ţară”;
6. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 15.06.2022;
7. Diverse


Parteneri