Data modificării:

Ordinea de zi din 15.11.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.11.2022

Ordinea de zi din 15.11.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.11.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 22.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică (termen de avizare: 22.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (termen de avizare: 22.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.Energ., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 23.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier (termen de avizare: 23.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finantarea si monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b658/24.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate (b659/24.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PSD, senatori și deputați PNL, deputat minorități - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (b660/25.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați, deputați PSD, deputați AUR - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b661/25.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați PNL, deputați PSD, deputați UDMR, deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi (b662/25.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b663/25.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, deputați PSD, deputați UDMR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind lanțul scurt de aprovizionare (b666/26.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL, senatori USR, senatori UDMR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (b667/26.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, deputați USR, deputat UDMR, deputați minorități, neafiliați - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind abrogarea regimului special pentru unele companii de stat beneficiind de facilități fiscale incompatibile cu normele europene prin modificarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (b668/26.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b669/26.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (b670/27.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b678/28.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă privind reglementarea activităților de reconstituire istorică (b679/28.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b680/28.10.2022) (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx 705/7.11.2022) (termen de avizare: 22.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la seminarul „Conectarea UE”, organizat de Comitetul Economic și Social European la Zagreb, în Croația, în zilele de 24 și 25 noiembrie 2022
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 15.11.2022
5. Diverse

Parteneri