Data modificării:

Ordinea de zi din 16.01.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.01.2018

Ordinea de zi din 16.01.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.01.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.01.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate (termen de avizare: 23.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă progtamată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 15.01.2018 - Obs.: avize complete
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii (termen de avizare: 25.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 15.01.2018 - Obs.: avize complete
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018 (termen de avizare: 25.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M. J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 15.01.2018 - Obs.: avize complete
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 26.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţăprogramată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 15.01.2018 - Obs.: lipsă aviz M.M.J.S., M.S., M.A.E., ministrul delegat pentru fonduri europene, M.J.
3.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 12.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP - retransmis spre avizare cu semnăturile instituţiilor avizatoare
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 15.01.2018şedinţă programată în data de 15.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 15.01.2018 - Obs.: avize complete.; devenit OUG nr. 116/2017, publicată în M.Of. nr. 1043/29.12.2017 (în formă modificată)
4. Diverse