Data modificării:

Ordinea de zi din 16.02.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.02.2012

Ordinea de zi din 16.02.2012 ora 14:00

Ordinea de zi propusă

Analizarea propunerilor de modificare a Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social, transmise de partea sindicală şi Ministerul Justiţiei.

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 16.02.2012, ora 14:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 26.01.2012
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 02.02.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Plenului din data de 02.02.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 09.02.2012
6. Informare privind şedinţa Plenului din 09.02.2012 (şedinţă ordinară nestatutară)
7. Avizarea proiectelor de acte normative:

7.1. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi culte recunoscute de lege (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 15.02.2012)-returnat comisiei de specialitate
7.2. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 15.02.2012)-returnat comisiei de specialitate
7.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 25/08.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.02.2012)
8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a dlui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl Florian Stamate
10. Adresa U.N.P.R. privind încheierea mandatului de reprezentant U.N.P.R. în cadrul CES a dlui Gheorghe Lemnaru
11. Adresa dlui Radu Minea, reprezentant al C.S.D.R., privind autosuspendarea sa din cadrul Biroului Executiv şi al Plenului CES
12. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
13. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale AICESIS, Rio de Janeiro, 13, 14 şi 15 iunie 2012
14. Diverse.