Data modificării:

Ordinea de zi din 16.02.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.02.2024

Ordinea de zi din 16.02.2024 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 14.02.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.Ap.N, M.A.I., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024 (termen de avizare: 26.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 14.02.2024 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (termen de avizare: 28.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 29.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2024 (termen de avizare: 29.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri