Data modificării:

Ordinea de zi din 16.03.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.03.2021

Ordinea de zi din 16.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare 26.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare catre initiator
2.2. Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G (termen de avizare 26.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - retransmis spre avizare - puncte de vedere
2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (termen de avizare 26.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății - returnare catre initiator
2.4. Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 mai - ”Ziua pictorului național Nicolae Grigorescu” (b65/3.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială (b66/3.03.2021) (termen de avizare 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri (b67/3.03.2021) (termen de avizare 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Andrei Daniel GHEORGHE - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (b68/3.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (b69/3.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - amânare
2.9. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014 (b70/3.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 65 alin. 62 şi articolul 68 alin e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx119/10.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
3. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare a unui membru titular și a unui membru supleant în Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027 (CCMAP)
4. Informare - Adresa domnului Secretar General Marin Suliman către Uniunea Patronatelor din România - BusinessRomânia cu privire la pierderea calității de confederație patronală reprezentativă la nivel național
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.03.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.03.2021
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 16.03.2021
8. Diverse


Parteneri