Data modificării:

Ordinea de zi din 16.05.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.05.2017

Ordinea de zi din 16.05.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.05.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.05.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă (termen de avizare: 18.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
3.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (termen de avizare: 19.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7)
3.3. Propunere legislativă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b161/24.04.2017) (termen de avizare: 19.05,2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
3.4. Proiect de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (termen de avizare: 22.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017 (termen de avizare: 23.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
3.6. Proiect de Lege a prevenţiei (termen de avizare: 23.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
4. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene referitoare la solicitarea de confirmare a reprezentanţilor CES în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), respectiv a dlui Dragoş Mihalache (membru titular) şi a dlui Ştefan Teoroc (membru supleant)
5. Diverse