Data modificării:

Ordinea de zi din 16.11.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.11.2021

Ordinea de zi din 16.11.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.11.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 23.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (b510/01.11.2021) (termen de avizare: 23.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR - aviz favorabil cu observaţii
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (b511/03.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR - aviz nefavorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (b512/03.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, senatori PNL, UDMR - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (b513/03.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, senatori PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (b514/03.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, senatori PNL, UDMR - aviz favorabil cu observaţii
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b515/03.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, senatori PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (b520/05.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, senatori PNL - aviz favorabil cu observaţii
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (plx549/08.11.2021) (termen de avizare: 24.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, deputați PNL, deputați UDMR - puncte de vedere
3. Proiect de acord de parteneriat între Consiliul Economic și Social și Asociația Code for Romania, având ca obiect oferirea de consultanță pe tema digitalizării sustenabile pentru CES, proiectarea de soluții digitale open-source, precum și dezvoltarea și implementarea unor soluții digitale open-source
4. Desemnarea membrilor comisiei temporare din rândul părții sindicale și a celei patronale, în vederea realizării studiului pe tema locuirii, propus de partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de organiozare și funcționare
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 19.10.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.10.2021
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.10.2021
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 16.11.2021
9. Diverse


Parteneri