Data modificării:

Ordinea de zi din 17.01.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.01.2024

Ordinea de zi din 17.01.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.01.2024
2. Validarea domnului Iacob BACIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
3. Validarea domnului Petre TANCĂU-PETREA ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (termen de avizare: 29.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cancelaria Prim-ministrului - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 598/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M și nivelul salariilor de bază aferente acestora (termen de avizare: 29.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (termen de avizare: 29.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - retransmis spre avizare - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 30.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.5. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au trăit experiența caselor de copii din România în perioada 1947-1997 (b768/21.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senator PNL - aviz nefavorabil
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (b769/21.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat neafiliat - aviz favorabil
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și pentru modificarea art.76 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (b770/21.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați neafiliați - aviz favorabil
4.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b771/21.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(5) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică (b772/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/200 privind reforma în domeniul sănătății (b773/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.11. Propunere legislativă pentru abrogarea art.21 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (b774/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b775/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (b776/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
4.14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi (b777/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
4.15. Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative în materie electorală (b778/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (b779/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.17. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b780/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (b781/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.V alin.(1) din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (b782/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, senatori neafiliați - aviz favorabil
4.20. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare (b783/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
4.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b784/22.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
4.22. Propunere legislativă pentru completarea articolului 420 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi modificarea și completarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional penale (b787/28.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Oana MURARIU – deputat USR - aviz favorabil
4.23. Propunere legislativă privind modificarea art.2 alin.(3) lit.b) şi art.11 alin.(1) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b788/28.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PNL, PSD - aviz favorabil
4.24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2018 privind internshipul (b790/28.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, PSD - aviz favorabil cu observații
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.01.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 11.01.2024
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.01.2024
8. Diverse

Parteneri