Data modificării:

Ordinea de zi din 17.03.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.03.2011

Ordinea de zi din 17.03.2011

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa Bex din data de 10.03.2011 şi aprobarea deciziilor Bex;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 17.02.2011;
3.Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU;
4. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU;
5. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES;
6. Validarea d-rei Octavia Antoaneta IONESCU-reprezentant CNIPMMR, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuit dl Dumitru VIERU;
7. Aprobarea propunerii C.N.S.L.R. FRĂţIA de nominalizare a domnului Valentin Lucian NEACşU pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanţa;
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
8.1. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (b 33/08.02.2011)
8.2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 36/09.02.2011);
8.3. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(b 61/16.02.2011);
8.4. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 62/16.02.2011);
8.5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b 63/16.02.2011);
8.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 74, art. 75, art. 76 din Legea nr. 84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului (plx 44/2011);
8.7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 45/2011);
8.8. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România (plx 46/2011);
8.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995 (plx 47/2011);
8.10. Proiectul Legii privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011;
8.11. Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată;
8.12. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte;
8.13. Propunere legislativă privind reproducerea umană asistată medical (b78/22.02.2011);
8.14. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b83/23.02.2011);
8.15. Propunere legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b86/23.02.2011);
8.16. Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b95/24.02.2011);
8.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b97/23.02.2011);
8.18. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b99/23.02.2011);
8.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 132/2.03.2011);
8.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (b 121/1.03.2011);
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la confirmarea datei vizitei d-lui Antonio Marzano-Preşedinte al CNEL Italia la CES România;
10. Diverse