Data modificării:

Ordinea de zi din 17.03.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.03.2021

Ordinea de zi din 17.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare 30.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații


Parteneri