Data modificării:

Ordinea de zi din 17.05.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.05.2022

Ordinea de zi din 17.05.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 27.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 10.05.2022 - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" (termen de avizare: 19.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 10.05.2022 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale (termen de avizare: 26.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (termen de avizare: 27.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea tezei a treia din secțiunea ”Categoriile de personal pentru acre se acordă” de la norma nr. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului Afacerilor Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului (termen de avizare: 27.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzute în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană, în cadrul programului ”Avion multirol al Forțelor Aeriene” (termen de avizare: 27.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Apărării Naționale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b279/4.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, minorități - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (b280/4.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, minorități - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (b281/4.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic (b284/5.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, UDMR - aviz favorabil cu observații
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la aprobarea sumelor rezultând din hotărâri judecătorești definitive și executorii, respectiv din Decizia nr. 81/2022 pronunțată în dosarul cu nr.1191/2/2019 și din Decizia nr.1232/2022 pronunțată în dosarul cu nr. 3818/2/2020
4. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la prelungirea aplicabilității Hotărârii Plenului nr. 25/04.03.2021 privind Procedura de avizare a proiectelor de acte normative transmise Consiliului Economic și Social spre avizare, precum și de adoptare a hotărârilor Plenului
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 19.04.2022
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.04.2022
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 03.05.2022
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.05.2022
9. Diverse

Parteneri