Data modificării:

Ordinea de zi din 17.08.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.08.2022

Ordinea de zi din 17.08.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (termen de avizare: 18.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 09.08.2022 – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (termen de avizare: 26.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 (termen de avizare: 26.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (termen de avizare: 26.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări (termen de avizare: 26.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc (termen de avizare: 29.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.44/2017, cu modificările ulterioare (b502/20.07.2022) (termen de avizare: 25.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b503/20.07.2022) (termen de avizare: 25.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL, UDMR și deputați USR, AUR și minorități - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișesti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (b504/28.07.2022) (termen de avizare: 25.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tánczos Barna - senator UDMR - aviz nefavorabil
3. Solicitarea Asociației Parcul Natural Văcărești privind inițierea unui punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
4. Invitația Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților și a Rețelei Române a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE) la Conferința cu tema “Integrarea pe piața muncii a lucrătorilor defavorizați - rolul politicilor și practicilor europene de economie socială”, 13 septembrie 2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 14.07.2022
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.08.2022
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.08.2022
8. Diverse

Parteneri