Data modificării:

Ordinea de zi din 17.09.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.09.2013

Ordinea de zi din 17.09.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Validarea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.09.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 12.09.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România (Pl-x nr. 248/2.09.2013)
5.2. Propunere legislativă privind economia socială (b 439/26.06.2013)
5.3. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiilor de bonă și de babysitter în România (b 451/26.06.2013)
5.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsuri fiscal - bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5.5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
5.6. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de împrumuturi de către Municipiul Bucureşti
6. Aprobarea Strategiei CES pe termen scurt şi mediu
7. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2012
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la cel de al 7-lea Seminar mass-media, 25 și 26 noiembrie 2013, Bruxelles, Belgia
9. Diverse
9.1. Sesizarea dlui Radu Minea cu privire la unele aspecte din nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
9.2. Informare cu privire la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de nominalizare a unui reprezentant al Consiliului Economic şi Social pentru a face parte din Grupul de lucru interministerial pentru pregătirea semestrului european (GLIPSE)