Data modificării:

Ordinea de zi din 17.12.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.12.2014

Ordinea de zi din 17.12.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.11.2014
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.12.2014 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.12.2014 (ședință fără cvorum)
1.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2014 (ședință fără cvorum)
2. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părasire sau părăsiți în unități sanitare
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
3.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/ 2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
4. Diverse