Data modificării:

Ordinea de zi din 18.02.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 18.02.2021

Ordinea de zi din 18.02.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 18.02.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (termen de avizare: 26.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil
4.2. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 (termen de avizare: 26.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil
4.3. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 26.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil
4.4. Proiectul Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 26.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil
4.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (termen de avizare: 2.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată - puncte de vedere
4.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 2.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil
4.7. Propunere legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Campaniei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina (b3/12.01.2021) (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela - senator PSD - puncte de vedere
4.8. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ”Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești-București” (b6/19.01.2021) (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Puşcaşu Lucian-Florin - deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat AUR - puncte de vedere
4.9. Propunere legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (b7/25.01.2021) (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Buican Cristian - deputat PNL - puncte de vedere
4.10. Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b8/2.02.2021) (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PSD - puncte de vedere
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b9/2.02.2021) (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL - puncte de vedere
4.12. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (plx79/8.02.2021) (termen de avizare: 24.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Robert Ionatan SIGHIARTĂU- deputat PNL - puncte de vedere
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx80/8.02.2021) (termen de avizare: 24.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori UDMR - puncte de vedere
5. Aprobarea candidaturii doamnei VLĂDĂU Mariana Narcisa, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 11.02.2021
7. Diverse

Parteneri