Data modificării:

Ordinea de zi din 18.09.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 18.09.2014

Ordinea de zi din 18.09.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.09.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 3.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
4. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
5. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (b 351/23.06.2014)
6.2. Propunere legislativă pentru completarea articolului 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 364/25.06.2014)
6.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (b 370/25.06.2014)
6.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 410/3.07.2014)
6.5. Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b 475/02.09.2014)
6.6. Propunere legislativă pentru completare aart. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b 478/02.09.2014)
7. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
8. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2013
9. Nota Direcției Buget-Finanțe, Administrativ, Achiziții Publice privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015
10. Diverse